ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ไทยอีเพย์!! ผู้นำในด้านการให้บริการระบบอีคอมเมิร์ซแบบครบวงจร

ซึ่งเราจะแบ่งการให้บริการออกเป็น 2 รูปแบบบริการหลักๆ ดังนี้

ระบบจัดการร้านค้า

ระบบจัดการร้านค้า เป็นระบบที่ออกแบบให้สำหรับร้านค้า ใช้ เพิ่ม/ลบแก้ไขสินค้า ปิดเปิดระบบต่างๆ เลือกธีมและตั้งค่าการแสดงผลหน้าร้าน รวมทั้งการตรวจดูข้อมูลรายการสั่งซื้อ และข้อมูลต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอดเวลา เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ของคุณ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

คุณสามารถเข้าสู่ระบบจัดการร้านค้าได้ผ่าน Url ดังนี้