ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ไทยอีเพย์!! ผู้นำในด้านการให้บริการระบบอีคอมเมิร์ซครบวงจร

ประกอบด้วยระบบชำระเงิน ร้านค้าออนไลน์ และระบบจองห้องพักออนไลน์

eBooking (ระบบการจองห้องพักออนไลน์)

เป็นระบบสำหรับการจองโรงแรมและห้องพักในรูปแบบออนไลน์ ที่ไทยอีเพย์ได้พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของโรงแรมและเว็บไซต์ตัวแทนต่างๆ โดยระบบนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานไม่ยุ่งยาก มีขั้นตอนการจองโรงแรมไม่ซับซ้อน ทำให้เจ้าของกิจการสามารถดำเนินธุรกิจได้โดยไม่ติดขัด อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอีกด้วย eBooking สามารถรองรับรูปแบบในการใช้งานทั้งที่เป็นเจ้าของโรงแรม (Owner) และตัวแทนรับจอง (Agency) โดยแขกผู้เข้าพักของทางโรงแรมสามารถทำการจองห้องพักออนไลน์โดยตรงกับทางโรงแรมได้ตลอดเวลาที่ต้องการ

  • สำหรับผู้ลงทะเบียน eBooking PLUS วันนี้ ใช้งานฟรี!! 15 วัน

eBooking ประกอบด้วย

  • ระบบการจองห้องพักออนไลน์
  • ระบบใบเรียกเก็บเงินออนไลน์
  • ระบบชำระเงินผ่านบัตรเครดิตออนไลน์

eBooking เหมาะสำหรับ

  • ท่านที่มีเว็บไซต์อยู่แล้ว แต่ต้องการระบบจองห้องพักออนไลน์และระบบชำระเงินออนไลน์
  • ท่านต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในทำระบบจองห้องพักออนไลน์และระบบชำระเงินออนไลน์
  • ท่านที่เป็นเจ้าของโรงแรม รีสอร์ท หรือโฮมสเตย์ หรือเป็นตัวแทนรับจองห้องพักโรงแรมต่างๆ
  • ท่านที่มีความรู้ด้านโปรแกรมพอประมาณ

คุณสมบัติเด่น

  • ระบบการจองห้องพักเมื่อปรากฏบนเว็บไซต์ของคุณ
  • หน้าเข้าสู่ระบบ eBooking Admin
  • หน้าตาภายในและเมนูต่างๆในระบบ eBooking Admin
  • เมนูตรวจสอบการจองและสถานะห้องพัก
  • ธีมต่างๆที่คุณสามารถเลือกใช้กับเว็บไซต์ของคุณ
  • เมนูเพิ่มห้องพักและรูปภาพ
  • มีรูปแบบที่สวยงามน่าใช้ สร้างความน่าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์ของท่าน
  • ระบบการจัดการห้องพัก (Booking System) ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน
  • ปรับแต่งรูปแบบหน้าชำระเงินได้ตามต้องการ
  • การเชื่อมต่อระบบไม่ยุ่งยาก เชื่อมต่อในระยะเวลาอันรวดเร็ว
  • มีระบบ Control Panel ออนไลน์ ให้ตรวจสอบรายการชำระเงินได้ตลอดเวลา พร้อมสรุปยอดรายได้ทั้งหมด
  • ลูกค้าสามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิตได้ 3 ประเภททั้งบัตร VISA, MasterCard และ American Express

การทำงานของระบบ

  1. ลุกค้าเข้ามาเลือกจองห้องพักที่ต้องการจากเว็บไซต์ของคุณ
  2. เมื่อคลิก Book Now ก็จะเข้าสู่การทำงานของระบบ eBooking โดยระบบจะให้ลูกค้าทำการลงทะเบียน และกรอกข้อมูลผู้เข้าพัก
  3. หลังจากทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ระบบแสดงข้อมูลการจอง จำนวนเงิน เพื่อให้ลูกค้ายืนยันก่อนการชำระเงินจริง
  4. เมื่อข้อมูลการจองถูกต้อง ลูกค้าจึงทำการกรอกข้อมูลบัตรเครดิตเพื่อชำระเงินออนไลน์ผ่านระบบไทยอีเพย์ ระบบจะทำการตรวจสอบและอนุมัติวงเงิน หรือปฎิเสธการชำระเงิน

    *หากการชำระเงินอนุมัติ ระบบจะแสดงผลว่า complete พร้อมทั้งส่งอีเมลยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยไปให้ทั้งลูกค้าและเจ้าของเว็บไซต์ทราบ (ระบบ eBooking จะทำการล๊อคห้องพักดังกล่าวไว้ทันที)

ค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการ

  1. ค่าบริการใช้งานระบบ 395 บาท/เดือน
  2. ค่าธรรมเนียม : บัตร VISA, MasterCard, Japan Credit Bureau, China Unionpay 3.60% และ บัตร American Express 4.75% และ PayPal 4.75% (ยังไม่รวม Vat 7%) (กรณีที่ใช้ระบบชำระเงินผ่านบัตรเครดิตออนไลน์)
  3. ค่าธรรมเนียมการคืนเงิน : 300 บาท/รายการ (หากเกินระยะเวลา 7 วัน)
    *ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน 12 - 20 บาท (ไม่เกิน 2,000,000 บาท/รายการ)

การรับเงินรายได้ร้านค้า

ไทยอีเพย์จะสรุปยอดรายได้ของร้านค้าในแต่ละเดือน แล้วโอนยอดรายได้หลังจากหักค่าธรรมเนียมเข้าบัญชีของร้านค้าในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

เช่น ร้านค้าของคุณมียอดเงินรายได้เดือนมกราคมเป็นเงิน 10,000 บาท ไทยอีเพย์จะคำนวณค่าธรรมเนียมที่ต้องหักออกประมาณ 400 บาท และคงเหลือเงิน 9,600 บาท ซึ่งยอดเงินนี้จะถูกโอนเข้าบัญชีของร้านค้าในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ (ยังไม่รวม Vat 7%)

การเพิ่มความถี่ในการรับเงินรายได้

ไทยอีเพย์ได้มีนโยบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่อง การรับเงินรายได้ร้านค้า กล่าวคือ ร้านค้าที่เข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้ สามารถแจ้งขอปรับการรับเงินรายได้เป็นราย 15 วันหรือ รายสัปดาห์

  1. ร้านค้าที่ใช้บริการไทยอีเพย์มากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
  2. ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฎิเสธการชำระเงินจากลูกค้า (Charge Back)
  3. หากมีรายได้รวมมากกว่า 100,000 บาท/เดือน สามารถขอปรับการรับเงินเป็นราย 15 วันได้
  4. หากมีรายได้รวมมากกว่า 500,000 บาท/เดือน สามารถขอปรับการรับเงินเป็นรายสัปดาห์ได้
Top