ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ไทยอีเพย์!! ผู้นำในด้านการให้บริการระบบอีคอมเมิร์ซแบบครบวงจร

ซึ่งเราจะแบ่งการให้บริการออกเป็น 2 รูปแบบบริการหลักๆ ดังนี้

eCharity

เป็นระบบที่ถูกออกแบบขึ้นสำหรับมูลนิธิหรือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรต่างๆ เพื่อให้ผู้ที่ต้องการบริจาคเงินหรือให้ความช่วยเหลือกับองค์กรมูลนิธิต่างๆ สามารถบริจาคเงินผ่านระบบออนไลน์ได้ทันที โดยเงินบริจาคนั้นจะเข้าบัญชีขององค์กรหรือมูลนิธินั้นโดยตรง โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะมีส่วนร่วมเล็กๆน้อยๆในการช่วยเหลือสังคมเท่าที่เราจะทำได้

ระบบนี้ประกอบด้วย

ระบบชำระเงินผ่านบัตรเครดิตออนไลน์

ระบบนี้เหมาะสำหรับ

 • มูลนิธิต่างๆในประเทศไทย
 • องค์กรเพื่อการกุศลที่ไม่แสวงหาผลกำไร

คุณสมบัติเด่น

 • องค์กรหรือมูลนิธิต่างๆ สามารถใช้งานได้ฟรีและไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • ข้อมูลและรายละเอียดขององค์กรหรือมูลนิธิต่างๆจะปรากฏบนเว็บไซต์ของไทยอีเพย์ ซึ่งเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์องค์กรเหล่านั้นอีกทางหนึ่ง

การทำงานของระบบ

 1. ผู้บริจาคเลือกบริจาคเงินให้กับมูลนิธิจากเว็บไซต์ของคุณ
 2. จากนั้นเมื่อได้รายการที่ต้องการ ระบบจะนำผู้บริจาคไปสู่การลงทะเบียนออนไลน์ และกรอกข้อมูลผู้บริจาค
 3. หลังจากทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ระบบแสดงข้อมูลการบริจาค จำนวนเงิน เพื่อให้ผู้บริจาคยืนยันก่อนการบริจาคจริง
 4. เมื่อข้อมูลการบริจาคถูกต้อง ผู้บริจาคจึงทำการกรอกข้อมูลบัตรเครดิตเพื่อชำระเงินออนไลน์ผ่านระบบไทยอีเพย์ ระบบจะทำการตรวจสอบและอนุมัติวงเงินบริจาค

ค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการ

 1. ค่าบริการใช้งานระบบ : ไม่คิดค่าบริการ
 2. ค่าธรรมเนียม : บัตร VISA, MasterCard 3% และ บัตร American Express 3.75% (ยังไม่รวม Vat 7%)

การรับเงินบริจาค

ไทยอีเพย์จะสรุปยอดบริจาคของมูลนิธิในแต่ละเดือน แล้วโอนยอดรายได้หลังจากหักค่าธรรมเนียมเข้าบัญชีของมูลนิธิในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

เช่น มูลนิธิของคุณมียอดเงินบริจาคเดือนมกราคมเป็นเงิน 10,000 บาท ไทยอีเพย์จะคำนวณค่าธรรมเนียมที่ต้องหักออกประมาณ 300 บาท และคงเหลือเงิน 9,700 บาท ซึ่งยอดเงินนี้ ก็จะถูกโอนเข้าบัญชีของมูลนิธิในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ (ยังไม่รวม Vat 7%)

การเพิ่มความถี่ในการรับเงินรายได้

ไทยอีเพย์ได้มีนโยบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการรับเงินบริจาค กล่าวคือมูลนิธิที่เข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้ สามารถแจ้งขอปรับการับเงินบริจาคเป็นราย 15 วันหรือ รายสัปดาห์

 1. มูลนิธิที่ใช้บริการไทยอีเพย์มากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
 2. ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฎิเสธการชำระเงินจากผู้บริจาค (Charge Back)
 3. หากมียอดเงินบริจาครวมมากกว่า 100,000 บาท/เดือน สามารถขอปรับการรับเงินเป็นราย 15 วันได้
 4. หากมียอดเงินบริจาครวมมากกว่า 500,000 บาท/เดือน สามารถขอปรับการรับเงินเป็นรายสัปดาห์ได้
Top