ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ไทยอีเพย์!! ผู้นำในด้านการให้บริการระบบอีคอมเมิร์ซแบบครบวงจร

ซึ่งเราจะแบ่งการให้บริการออกเป็น 2 รูปแบบบริการหลักๆ ดังนี้

ข่าวสารและโปรโมชั่น

แจ้งปิดระบบแจ้งเตือนผลการชำระเงินทาง SMS (SMS Order Alert)

แจ้งปิดระบบแจ้งเตือนผลการชำระเงินทาง SMS (SMS Order Alert)

15 ก.ย. 2560

r>บริษัท เพย์ โซลูชั่น จำกัด ขอปิดระบบแจ้งเตือนผลการชำระเงินทาง SMS (SMS Order Alert) เป็นการชั่วคราว เพื่อทำการปรับปรุงระบบ

หากดำเนินการปรับปรุงระบบเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เพย์ โซลูชั่น จำกัด

ข่าวสารและโปรโมชั่นอื่นๆ