ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ไทยอีเพย์!! ผู้นำในด้านการให้บริการระบบอีคอมเมิร์ซแบบครบวงจร

ซึ่งเราจะแบ่งการให้บริการออกเป็น 2 รูปแบบบริการหลักๆ ดังนี้

ข่าวสารและโปรโมชั่น

บริการใหม่ของเพย์โซลูชั่น  (ระบบการโอนเงินด้วย QR Code)

บริการใหม่ของเพย์โซลูชั่น (ระบบการโอนเงินด้วย QR Code)

30 ส.ค. 2561

a9a15df1-7fff-cdd7-5afc-bb070afc8536">

เรียน สมาชิกร้านค้าเพย์โซลูชั่นบริษัท เพย์ โซลูชั่น จำกัด มีความยินดีที่จะแจ้งให้ท่านทราบว่า ทางบริษัทฯ  มีการเปิดตัวบริการใหม่ เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเพิ่มความสะดวกในการชำระเงินของลูกค้าและสามารถเพิ่มยอดขายของท่านได้ บริการใหม่ได้แก่


  • ระบบการโอนเงินด้วย QR Code (พร้อมเพย์ - Prompt Pay)

โดยเพย์โซลูชั่นจะดำเนินการเพิ่มช่องทางดังกล่าวให้ร้านค้าสมาชิกใหม่โดยอัตโนมัติ สำหรับร้านค้าสมาชิกใดที่ประสงค์ขอเปิดใช้บริการโอนเงินด้วย QR Code (พร้อมเพย์ - Prompt Pay)  

ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ที่  อีเมล support@thaiepay.com  


หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดที่ติดต่อไทยอีเพย์ โทร 02-515-2324  อีเมล support@thaiepay.com


ข่าวสารและโปรโมชั่นอื่นๆ