ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ไทยอีเพย์!! ผู้นำในด้านการให้บริการระบบอีคอมเมิร์ซแบบครบวงจร

ซึ่งเราจะแบ่งการให้บริการออกเป็น 2 รูปแบบบริการหลักๆ ดังนี้

ข่าวสารและโปรโมชั่น

แจ้งทำการปิดบริการ Payment Gateway ชั่วคราวเพื่อปรับปรุงระบบ

แจ้งทำการปิดบริการ Payment Gateway ชั่วคราวเพื่อปรับปรุงระบบ

23 ต.ค. 2561

159b4566-7fff-9d99-4adc-aac4cc03fc5a">

เรียน ร้านค้าสมาชิก บริษัท เพย์ โซลูชั่น จำกัด


เรื่อง แจ้งทำการปิดบริการ Payment Gateway ชั่วคราวเพื่อปรับปรุงระบบในวันที่ 23 ตุลาคม 2561


บริษัท เพย์ โซลูชั่น จำกัด ขอแจ้งทำการปิดบริการระบบ Payment Gateway เป็นการชั่วคราว เพื่อปรับปรุงระบบ ในวันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 23.00 น.- 00.00 น. รวมเป็นเวลา 1 ชั่วโมง


ในช่วงเวลาดังกล่าว ลูกค้าผู้ถือบัตรจะไม่สามารถทำรายการบนร้านค้าในระบบ Payment Gateway ของบริษัทฯ ได้


โดยบริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เพย์ โซลูชั่น จำกัด

ข่าวสารและโปรโมชั่นอื่นๆ