ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ไทยอีเพย์!! ผู้นำในด้านการให้บริการระบบอีคอมเมิร์ซครบวงจร

ประกอบด้วยระบบชำระเงิน ร้านค้าออนไลน์ และระบบจองห้องพักออนไลน์

ลงทะเบียน Shopping Mall

  ePayment

เอกสารที่ต้องเตรียม

 1. บัตรประชาชน (ในกรณีเป็นชาวต่างชาติ ใช้สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาใบอนุญาตทำงาน)
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสัญญาเช่า
 3. ทะเบียนพาณิชย์ (สำหรับบริษัท: สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน จำกัด)
 4. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารพร้อม Statement ย้อนหลัง 3 เดือน (หากต้องการใช้ระบบชำระเงินผ่านบัตรเครดิต)
 5. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว โรงแรม หรือรีสอร์ท (ถ้ามี) (กรณีสมัคร eBooking)

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ (ฉบับย่อ)

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ได้ถูกสรุปแบบย่อเพื่อให้ทำความเข้าใจได้ง่าย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ คุณจะต้องยินยอมรับเงื่อนไขทั้งหมด ด้วยการคลิกถูกที่ตัวเลือก "ยอมรับ" เพื่อดำเนินการในลำดับต่อไปนี้ (เงื่อนไขการใช้บริการฉบับเต็ม)

 1. คุณสมบัติของผู้ขาย

  • ไม่ดำเนินธุรกิจหรือจำหน่ายสินค้าที่ผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรม อาทิ การพนัน สื่อลามก เหล้า ยาเสพติด สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ยา(ผิดกฎหมายบางประเทศ)
  • ธุรกิจจำหน่ายอาหารเสริม เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพ ทีมงานจะตรวจสอบเป็นพิเศษและอนุมัติในเฉพาะรายที่สินค้าได้รับการรับรองจาก อย. หรือหน่วยงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
  * ถ้าตรวจพบภายหลังว่าร้านค้าแอบดำเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมายเหล่านี้ เราจะปิดร้านค้านั้นๆ อายัดเงินรายได้ทั้งหมด และแจ้งความดำเนินคดีทางกฎหมายทันที
 2. การใช้งานระบบ

  • คุณสามารถใช้งานระบบได้ฟรี 15 วัน (หรือตามโปรโมชั่นที่กำหนด) หลังจัดส่งเอกสารเรียบร้อย
  • ร้านค้าของคุณจะแสดงผลได้ผ่านโดเมนเนมของคุณเอง เช่น www.yourshopname.com
 3. ข้อตกลงการโอนยอดรายได้

  ในกรณีที่ร้านค้าใช้ระบบไทยอีเพย์รับเงินจากบัตรเครดิตของผู้ซื้อ ทางไทยอีเพย์ระบบจะสรุปยอดรายได้ร้านค้าโดยรวบรวมในรอบ 1 เดือนและ โอนยอดรายได้จำนวนดังกล่าว หลังจากหักค่าธรรมเนียมให้แก่ร้านค้าในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป โดยการนำฝากเข้าบัญชีธนาคารที่ร้านค้าแจ้งมา