ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ไทยอีเพย์!! ผู้นำในด้านการให้บริการระบบอีคอมเมิร์ซแบบครบวงจร

ซึ่งเราจะแบ่งการให้บริการออกเป็น 2 รูปแบบบริการหลักๆ ดังนี้

ลงทะเบียน eModules

ในการลงทะเบียนสมัครใช้บริการ ร้านค้าทุกราย จะต้องอ่านและยอมรับเงื่อนไขด้านล่างนี้ ระบบจึงจะเข้าสู่ขั้นตอนการลงทะเบียนข้อมูลในลำดับต่อไป

  ePayment eBooking eCart

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประชาชน (ในกรณีเป็นชาวต่างชาติ ใช้สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาใบอนุญาตทำงาน)
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสัญญาเช่า
 3. ทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) (สำหรับบริษัท: สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วน จำกัด)
 4. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารพร้อม Statement ย้อนหลัง 3 เดือน
 5. ภาพหน้าตัวอย่างและรายละเอียดสินค้า
 6. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว โรงแรม หรือรีสอร์ท (กรณีสมัคร eBooking)
 7. Certificate of Foundation/Organization
 8. เอกสารสัญญาไทยอีเพย์

เงื่อนไขการใช้บริการ

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ได้ถูกสรุปแบบย่อเพื่อให้ทำความเข้าใจได้ง่าย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ คุณจะต้องยินยอมรับเงื่อนไขทั้งหมด ด้วยการคลิกถูกที่ตัวเลือก "ยอมรับ" เพื่อดำเนินการในลำดับต่อไปนี้ (เงื่อนไขการใช้บริการฉบับเต็ม)

 1. คุณสมบัติของร้านค้า

  • ไม่ดำเนินธุรกิจหรือจำหน่ายสินค้าที่ผิดกฏหมายหรือขัดต่อศีลธรรม อาทิ การพนัน สื่อลามก เหล้า ยาเสพติด สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ยา(ผิดกฎหมายบางประเทศ)
  • ธุรกิจจำหน่ายอาหารเสริม เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพ ทีมงานจะตรวจสอบเป็นพิเศษและอนุมัติในเฉพาะรายที่สินค้าได้รับการรับรองจาก อย. หรือหน่วยงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
  * ถ้าตรวจพบภายหลังว่าร้านค้าแอบดำเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมายเหล่านี้ เราจะปิดร้านค้านั้นๆ อายัดเงินรายได้ทั้งหมด และแจ้งความดำเนินคดีทางกฎหมายทันที
 2. การใช้งานระบบและค่าบริการ

  • คุณสามารถใช้งานระบบได้ฟรี! 1 เดือนทันที ที่ลงทะเบียนและจัดส่งเอกสารเรียบร้อย
  • ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงินตามรายธุรกรรมในอัตรา 4% สำหรับบัตร VISA, MasterCard และ อัตรา 4.75% สำหรับบัตร American Express
 3. ข้อตกลงการโอนยอดรายได้

  ระบบจะสรุปยอดการรายได้ร้านค้าโดยรวบรวมในรอบ 1 เดือนและ โอนยอดรายได้จำนวนดังกล่าว หลังจากหักค่าธรรมเนียมให้แก่ร้านค้าในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป โดยการนำฝากเข้าบัญชีธนาคารที่ร้านค้าแจ้งมา

Top